top of page
שי אלנקרי 11.png
שי אלנקרי.png

ספורט ועסקים עושים כשיודעים את המספרים.
חשבו באמצעות המחשבון את סך כמות הלקוחות שניתן לאכלס בסטודיו שלכם לכל היותר. מלאו את מספר השעות הפעילות בכל יום, את מספר ימי השבוע, את כמות המתאמנים פר שעה, ואת ממוצע הכניסות בכל שבוע פר לקוח. 
התוצאה המתקבלת עפ"י המחשבון שיצרתי היא 85% מה-100%
(בגלל עומסים ודרישה גבוהה יותר לשעות מסויימות)

טיפ: בשביל לשמור על רווחיות תקינה של העסק חייבים לשאוף להכנסה כפולה ואף משולשת (פי 3) על כל שעת פעילות.

SHAI CIRCLE.png
שי אלנקרי.png
bottom of page