top of page
שי אלנקרי

אוטוטו נפגשים

שי אלנקרי.png
שי אלנקרי.png

רק דבר אחד אחרון

בשביל שאוכל לשריין את הפגישה ביומן, ישנו צורך להסדיר תשלום. 

אפשר לחלק ל-3 תשלומים.

1200 ש"ח 

מה קורה בפגישה?

✅ פיצוח האתגרים והדילמות בעסק

✅ פתיחת כיווני חשיבה חדשים לצעד הבא שלך

✅ מעבר על כל מחלקות העסק

✅ סקירת הפלטפורמות ברשתות החברתיות

✅ הצגת תכנית 'לאן עליך להתקדם מכאן'

✅ דוח סיכום פגישה עם פתרונות לביצוע. 

שי אלנקרי.png
bottom of page